RMgmDB - Rodent Malaria genetically modified Parasites

Summary

RMgm-5
Malaria parasiteP. berghei
Genotype
Transgene
Transgene not Plasmodium: GFP (gfp-mut3)
Promoter: Gene model: PBANKA_1133300; Gene model (P.falciparum): PF3D7_1357100; Gene product: elongation factor 1-alpha (eef1a)
3'UTR: Gene model: PBANKA_0719300; Gene product: bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase, putative (dhfr/ts)
Insertion locus: Gene model: Not available; Gene product: Not available (small subunit ribosomal rna gene (c-type unit))
Phenotype Asexual bloodstage; Gametocyte/Gamete; Fertilization and ookinete; Oocyst; Sporozoite; Liver stage;
Last modified: 4 August 2009, 09:53
  *RMgm-5
Successful modificationThe parasite was generated by the genetic modification
The mutant contains the following genetic modification(s) Introduction of a transgene
Reference (PubMed-PMID number) Reference 1 (PMID number) : 15279948
MR4 number MRA-865
Parent parasite used to introduce the genetic modification
Rodent Malaria ParasiteP. berghei
Parent strain/lineP. berghei ANKA
Name parent line/clone P. berghei ANKA cl15cy1
Other information parent lineA reference wild type clone from the ANKA strain of P. berghei (PubMed: PMID: 17406255).
The mutant parasite was generated by
Name PI/ResearcherB. Franke-Fayard; C.J. Janse
Name Group/DepartmentLeiden Malaria Research Group
Name InstituteLeiden University Medical Center
CityLeiden
CountryThe Netherlands
Name of the mutant parasite
RMgm numberRMgm-5
Principal name259cl1; 259cl2
Alternative namePbGFPcon
Standardized name
Is the mutant parasite cloned after genetic modificationYes
Phenotype
Asexual blood stageStrong GFP expression in all stages except for male gametes; Increase of GFP expression during development from ring form into mature trophozoite/immature schizont; decrease of GFP expression in mature schizonts. Strong GFP-expression in female gametocytes.
Gametocyte/GameteGFP expression in female and male gametocytes. Strong GFP-expression in female gametocytes. Higher expression in females, compared to males.
Fertilization and ookineteGFP expression in ookinetes.
OocystGFP expression in oocysts.
SporozoiteGFP expression in sporozoites.
Liver stageGFP expression during liver stage development.
Additional remarks phenotype

Mutant/mutation
The mutant expresses GFP under the control of the constitutive promoter of the elongation factor 1 alpha (eef1a) gene of P. berghei.

Phenotype
GFP is expressed in all life cycle stages and expression of the transgene has no influence on parasite viability and infectivity.

Additional information
This mutant has been widely used in studies using visualisation of parasites, FACS analysis of infection and FACS sorting of life cycle stages, for example FACS analysis of infected livers cells based on GFP-fluorescence (Prudencio, M. et al., 2008, Cell. Microbiol. 10, 218-24).

Other mutants
This reporter mutant does contain the tgdhfr drug-selectable marker. A similar mutant has been generated in which GFP (with the eef1a promoter) has been introduced into the genome without drug-selectable marker (RMgm-7). This mutant, that has been selected by FACS sorting, can therefore be used for the introduction of additional genetic modifications using vectors that contain drug-selectable markers.


  Transgene: Mutant parasite expressing a transgene
Type and details of transgene
Is the transgene Plasmodium derived Transgene: not Plasmodium
Transgene nameGFP (gfp-mut3)
Details of the genetic modification
Inducable system usedNo
Additional remarks inducable system
Type of plasmid/constructPlasmid single cross-over
PlasmoGEM (Sanger) construct/vector usedNo
Modified PlasmoGEM construct/vector usedNo
Plasmid/construct map
Click to view information
Click to hide information
Plasmid/construct sequence
Click to view information
Click to hide information
1 tatgcttgtc tcaaagatta agccatgcaa gtgaaagtat atgcacattt
51 attgcagaaa ctgcgaacgg ctcattaaaa cagttataat ctacttgaca
101 ttttattata aggataacta cggaaaagct gtagctaata cttgttaagt
151 acttttactc cccggagtaa ttgtatgtat ttgttaagac ccctaagaaa
201 aaatgatatt aaaggaatta taacaaagaa gcaacacata atataattat
251 tcagtgtgta tcaatcgagt ttctgaccta tcagcttttg atgttagggt
301 attgacctaa catggctttg acgggtaacg gggaattaga gttcgattcc
351 ggagagggag cctgagaaat agctaccaca tctaaggaag gcagcaggcg
401 cgtaaattac ccaattctaa ataagagagg tagtgacaag aaataacaat
451 ataaggccaa attttggttt tataattgga atgatgggaa tttaaaacct
501 tcccaaaaat caattggagg gcaagtctgg tgccagcagc cgcggtaatt
551 ccagctccaa tagcgtatat taaaattgtt gcagttaaaa cgctcgtagt
601 tgaacttcaa gggtataatt attttaagca actcacttgg aaagaatcat
651 gacttctgtc actgctttta tccttgttgc agttctttta atacagggcc
701 ctttgagagc ccattaattt atgactgggt ttctcgttac tttgagtaaa
751 ttagagtgtt taaagcaaac agataaagcg tattttactg tgtttgaata
801 ctatagcatg gaataacaac attgaatagg tcaaaagttt ttgaaaaatt
851 tttcttattt tggcttagat acagttaata ggagtagctt gggggcattt
901 gtattcagat gtcagaggtg aaattcttag attttctgga gacaaacaac
951 tgcgaaagca tttgcctaaa atacttccat taatcaagaa cgaaagttaa
1001 gggagtgaag acgatcagat accgtcgtaa tcttaaccat aaactatgcc
1051 gactaagtgt tggatgaaaa tttataaata aaactatctt ctttaaagga
1101 gtagtttttt agatgcttcc ttcagtacct tatgagaaat caaagtcttt
1151 gggttctggg gcgagtattc gcgcaagcga gaaagttaaa agaattgacg
1201 gaagggcacc accaggcgtg gagcttgcgg cttaatttga ctcaacacgg
1251 ggaaactcac tagtttaaga caagagtagg attgacagat taatagctct
1301 ttcttgattt cttggatggt gatgcatggc cgtttttagt tcgtgaatat
1351 gatttgtctg gttaattccg ataacgaacg agatcttaac ctgctaatta
1401 gcggtggata tgtgatattc ttcgaaggtg gactaactat agcgttttcg
1451 aaggtatgtt gcataatcaa attggtttac cctttgtttt tttgtagcat
1501 attcttttat ttcgttgggt tttttcccta gtaaggatgt atctgcttta
1551 tttaatgctt cttagaggaa cgatgtgtgt ctaacacaag gaagtttaag
1601 gcaacaacag gtctgtgatg tccttagata tactaggctg cacgcgtgct
1651 acactgatat gtaaaacgag tatttaaaat tatatctgta tggtagataa
1701 tttaatttct acgtattatc agcatatact tttcctacac tgaaatagtg
1751 aaggtaatct ttatcaatac atatcgtgat ggggatagat tattgcaatt
1801 attaatcttg aacgaggaat gcctagtaag catgattcat cagattgtgc
1851 tgactacgtc cctgcccttt gtacacaccg cccgtcgctc ctaccgattg
1901 aaagatatga tgaattgttt ggacaagaaa atagaaattt tatttttatt
1951 ttttttggaa ggaccgtaaa tcctatcttt taaaggaagg agaagtcgta
2001 acaaggtttc cgtaggtgaa ttcactggcc gtcgttttac aacgtcgtga
2051 ctgggaaaac cctggcgtta cccaacttaa tcgccttgca gcacatcccc
2101 ctttcgccag ctggcgtaat agcgaagagg cccgcaccga tcgcccttcc
2151 caacagttgc gcagcctgaa tggcgaatgg cgcctgatgc ggtattttct
2201 ccttacgcat ctgtgcggta tttcacaccg catatggtgc actctcagta
2251 caatctgctc tgatgccgca tagttaagcc agccccgaca cccgccaaca
2301 cccgctgacg cgccctgacg ggcttgtctg ctcccggcat ccgcttacag
2351 acaagctgtg accgtctccg ggagctgcat gtgtcagagg ttttcaccgt
2401 catcaccgaa acgcgcgaga cgaaagggcc tcgtgatacg cctattttta
2451 taggttaatg tcatgataat aatggtttct tagacgtcag gtggcacttt
2501 tcggggaaat gtgcgcggaa cccctatttg tttatttttc taaatacatt
2551 caaatatgta tccgctcatg agacaataac cctgataaat gcttcaataa
2601 tattgaaaaa ggaagagtat gagtattcaa catttccgtg tcgcccttat
2651 tccctttttt gcggcatttt gccttcctgt ttttgctcac ccagaaacgc
2701 tggtgaaagt aaaagatgct gaagatcagt tgggtgcacg agtgggttac
2751 atcgaactgg atctcaacag cggtaagatc cttgagagtt ttcgccccga
2801 agaacgtttt ccaatgatga gcacttttaa agttctgcta tgtggcgcgg
2851 tattatcccg tattgacgcc gggcaagagc aactcggtcg ccgcatacac
2901 tattctcaga atgacttggt tgagtactca ccagtcacag aaaagcatct
2951 tacggatggc atgacagtaa gagaattatg cagtgctgcc ataaccatga
3001 gtgataacac tgcggccaac ttacttctga caacgatcgg aggaccgaag
3051 gagctaaccg cttttttgca caacatgggg gatcatgtaa ctcgccttga
3101 tcgttgggaa ccggagctga atgaagccat accaaacgac gagcgtgaca
3151 ccacgatgcc tgtagcaatg gcaacaacgt tgcgcaaact attaactggc
3201 gaactactta ctctagcttc ccggcaacaa ttaatagact ggatggaggc
3251 ggataaagtt gcaggaccac ttctgcgctc ggcccttccg gctggctggt
3301 ttattgctga taaatctgga gccggtgagc gtgggtctcg cggtatcatt
3351 gcagcactgg ggccagatgg taagccctcc cgtatcgtag ttatctacac
3401 gacggggagt caggcaacta tggatgaacg aaatagacag atcgctgaga
3451 taggtgcctc actgattaag cattggtaac tgtcagacca agtttactca
3501 tatatacttt agattgattt aaaacttcat ttttaattta aaaggatcta
3551 ggtgaagatc ctttttgata atctcatgac caaaatccct taacgtgagt
3601 tttcgttcca ctgagcgtca gaccccgtag aaaagatcaa aggatcttct
3651 tgagatcctt tttttctgcg cgtaatctgc tgcttgcaaa caaaaaaacc
3701 accgctacca gcggtggttt gtttgccgga tcaagagcta ccaactcttt
3751 ttccgaaggt aactggcttc agcagagcgc agataccaaa tactgtcctt
3801 ctagtgtagc cgtagttagg ccaccacttc aagaactctg tagcaccgcc
3851 tacatacctc gctctgctaa tcctgttacc agtggctgct gccagtggcg
3901 ataagtcgtg tcttaccggg ttggactcaa gacgatagtt accggataag
3951 gcgcagcggt cgggctgaac ggggggttcg tgcacacagc ccagcttgga
4001 gcgaacgacc tacaccgaac tgagatacct acagcgtgag cattgagaaa
4051 gcgccacgct tcccgaaggg agaaaggcgg acaggtatcc ggtaagcggc
4101 agggtcggaa caggagagcg cacgagggag cttccagggg gaaacgcctg
4151 gtatctttat agtcctgtcg ggtttcgcca cctctgactt gagcgtcgat
4201 ttttgtgatg ctcgtcaggg gggcggagcc tatggaaaaa cgccagcaac
4251 gcggcctttt tacggttcct ggccttttgc tggccttttg ctcacatgtt
4301 ctttcctgcg ttatcccctg attctgtgga taaccgtatt accgcctttg
4351 agtgagctga taccgctcgc cgcagccgaa cgaccgagcg cagcgagtca
4401 gtgagcgagg aagcggaaga gcgcccaata cgcaaaccgc ctctccccgc
4451 gcgttggccg attcattaat gcagctggca cgacaggttt cccgactgga
4501 aagcgggcag tgagcgcaac gcaattaatg tgagttagct cactcattag
4551 gcaccccagg ctttacactt tatgcttccg gctcgtatgt tgtgtggaat
4601 tgtgagcgga taacaatttc acacaggaaa cagctatgac catgattacg
4651 ccaagcttgc atgcctgcag gtcaacaata aataataaat aaatattgtg
4701 gaaataaaat aacatataat tatttttaat acattgattt cccttttatt
4751 tttttaaatt tcattgatat aaaaatatat aataataaca tatatgattt
4801 caaattaatc ttttcaaaaa tggtgtttat ttttgtatgt ttgtgtatga
4851 attaatcaca taacacatct attaaattga gttggtaata tagacacaaa
4901 taaatatata tatttttata gcttaaaagt gtgttatgaa tattttaagc
4951 atattttctt tttctttgga ttgtgtaaaa tgaactcata taatgcgttt
5001 ttttgttttt gttattttgt cattttgtta ttttgctatt ttatggatta
5051 atttttgttt ataaaatggg aaataatttt aacatattta aataaatgga
5101 gaaaaaatat aaaataatta taaaaaaaag ttaatacaca ttttttcctg
5151 ttatagacct tatatttatt tatccatata tatatatata tatatatata
5201 tatatatata cataccaagt gaattaagag gaaagctaat ttattattca
5251 gaataatata tgaactatat ataattttta ttattttggt gtatattaat
5301 ctgtctatat gcatacatgc aataatttat cgacttatat atcaaataac
5351 ataaaataga agtgttttaa attatggata tatgctcaat attcattttt
5401 tttaataagt tagctatatt taaattatac attttatata tggtctcttt
5451 tttttttaaa tattatttaa gtgatcatga aaatataaat aatttttttt
5501 tatttaatat ccttttgctt gcatgtggta aatggaaatt tggatgtgtt
5551 ttgaargttc ggatatagtt gtatggacat ataatatatt ttgtgaaaaa
5601 ttggttttat gtttatactt atgccaatac tttttgagta aaacaaagca
5651 agtgcttata aataattaaa gccaatttta taatatatat ttttttattt
5701 aatttgaatt tagtagtata attttttatg gtaagtgctc aaagagagtt
5751 gcttataaag tatggtttgt ttctttttcg ccattttgaa ttacacatta
5801 aaaatatata gatacatata ttataatatg aaatcattaa taatttaggg
5851 aaattctaca aatttaaaaa cgaataaaat aattgttttt catcatgcca
5901 taacacaata ttgatatata catgtacaaa catttttttt atttggaaaa
5951 tataaattat ataaaaaaaa atgtatagta tacaaaatga gcatattcac
6001 acggggtgga cgttcatttt ttcatttttc ccctgttttt tatgagtata
6051 tgataaaatt ttatgaacat ttacacaaaa tgaaaatgga tatataggaa
6101 aaatggagcg gtatttcatt tatctttgat tgtcatttgg atattatatt
6151 accytgggta ggcaattaaa aatgttaaat aacaatttaa ggaaattata
6201 ttttatatat taaaattaac actgtattat atgattcgct tataaaagcc
6251 actctttccc catgcaaagc tgtttaatat caattttaac aaattacaca
6301 catgttaata tatttatata tataatttat atatttataa tttatatatt
6351 tatattttta ttatttatat atttattatt tattgtgtgt gtcaattcgg
6401 gtaggatata cctctttttt attgtttaaa gcgatttgta ttctaaaata
6451 taaagrattt gaaaaagaga aagatagaat atgatcccat catatatagc
6501 cctataattt ttatttagca gcgaattaat ttttctatta agtttatgtg
6551 taattaaaat aacggaatat atataataca ataaaaaagt gcataaatta
6601 aaattttttc aattaaattt ttttttttaa ggggttatat aatattaaat
6651 atataaaata cgattatata tttttgctac aattttttat attaagatat
6701 aaatagtaaa taaatggtat tatatggcat gtaatatata aattttttcc
6751 aatttttatt ttatatacac ttttcctttt tttgtcataa aacttaaaca
6801 atttacacat tcattttaaa aattgactat ttgtttcaac attttttgag
6851 tttccgtttt ataatagtat tttcatttgt atattgctta tatatataaa
6901 tacacaccta aatgttacaa aggatcaatg cataaaccgg tgtgtctggt
6951 cgtcgcgatg acccccaaga ggggcatcgg catcaacaac ggcctcccgt
7001 ggccccactt gaccacagat ttcaaacact tttctcgtgt gacaaaaacg
7051 acgcccgaag aagccagtcg cctgaacggg tggcttccca ggaaatttgc
7101 aaagacgggc gactctggac ttccctctcc atcagtcggc aagagattca
7151 acgccgttgt catgggacgg aaaacctggg aaagcatgcc tcgaaagttt
7201 agacccctcg tggacagatt gaacatcgtc gtttcctctt ccctcaaaga
7251 agaagacatt gcggcggaga agcctcaagc tgaaggccag cagcgcgtcc
7301 gagtctgtgc ttcactccca gcagctctca gccttctgga ggaagagtac
7351 aaggattctg tcgaccagat ttttgtcgtg ggaggagcgg gactgtacga
7401 ggcagcgctg tctctgggcg ttgcctctca cctgtacatc acgcgtgtag
7451 cccgcgagtt tccgtgcgac gttttcttcc ctgcgttccc cggagatgac
7501 attctttcaa acaaatcaac tgctgcgcag gctgcagctc ctgccgagtc
7551 tgtgttcgtt cccttttgtc cggagctcgg aagagagaag gacaatgaag
7601 cgacgtatcg acccatcttc atttccaaga ccttctcaga caacggggtt
7651 ccctacgact ttgtggttct cgagaagaga aggaagactg acgacgcagc
7701 cactgcggaa ccgagcaacg caatgagctc cttgacgtcc acgagggaga
7751 caactcccgt gcacgggttg caggctcctt cttcggccgc agccattgcc
7801 ccggtgttgg cgtggatgga cgaagaagac cggaaaaaac gcgagcaaaa
7851 ggaactgatt cgggccgttc cgcatgttca ctttagaggc catgaagagt
7901 tccagtacct tgatctcatt gccgacatta ttaacaatgg aaggacaatg
7951 gatgaccgaa cgggcgttgg tgtcatctcc aaattcggct gcactatgcg
8001 ctactcgctg gatcaggcct ttccacttct caccacaaag cgtgtgttct
8051 ggaaaggggt cctcgaagag ttgctgtggt tcattcgcgg cgacacgaac
8101 gcaaaccatc tttctgagaa gggcgtgaag atctgggaca agaatgtgac
8151 acgcgagttc ctcgattcgc gcaatctccc ccaccgagag gtcggagaca
8201 tcggcccggg ctacggcttc cagtggagac acttcggcgc ggcatacaaa
8251 gacatgcaca cagactacac agggcagggc gtcgaccagc tgaagaatgt
8301 gatccagatg ctgagaacga atccaacaga tcgtcgcatg ctcatgactg
8351 cctggaatcc tgcagcgctg gacgaaatgg cgctgccgcc ttgtcacttg
8401 ttgtgccagt tctacgtgaa cgaccagaag gagctgtcgt gcatcatgta
8451 tcagcggtcg tgcgatgtcg gcctcggcgt ccccttcaac atcgcttcct
8501 attcgctttt gacgctcatg gttgcacacg tctgcaacct aaaacctaag
8551 gagttcattc acttcatggg gaacacgcat gtctacacga accatgtcga
8601 ggctttaaaa gagcagctgc ggagagaacc gagaccgttc cccattgtga
8651 acatcctcaa caaggaacgc atcaaggaaa tcgacgattt caccgccgag
8701 gattttgagg tcgtgggcta cgtcccgcac ggacgaatcc agatggagat
8751 ggctgtctag cggaaataca gaagctagct ttgatcccgt ttttcttact
8801 tatatattta taccaattga ttgtatttat aactgtaaaa atgtgtatgt
8851 tgtgtgcata tttttttttg tgcatgcaca tgcatgtaaa tagctaaaat
8901 tatgaacatt ttattttttg ttcagaaaaa aaaaacttta cacacataaa
8951 atggctagta tgaatagcca tattttatat aaattaaatc ctatgaattt
9001 atgaccatat taaaaattta gatatttatg gaacataata tgtttgaaac
9051 aataagacaa aattattatt attattatta tttttactgt tataattatg
9101 ttgtctcttc aatgattcat aaatagttgg acttgatttt taaaatgttt
9151 ataatatgat tagcatagtt aaataaaaaa agttgaaaaa ttaaaaaaaa
9201 acatataaac acaaatgatg ttttttcctt caatttcgat atcgaattcc
9251 tgcagcccag cttaattctt ttcgagctct ttatgcttaa gtttacaatt
9301 taatattcat actttaagta ttttttgtag tatcctagat attgtgcttt
9351 aaatgctcac ccctcaaagc accagtaata ttttcatcca ctgaaatacc
9401 attaaatttt caaaaaaata ctatgcatat aatgttatac atataaacat
9451 aaaacgccat gtaaatcaaa aaatatataa aaatatgtat aaaaataaat
9501 atgcactaaa tataagctaa ttatgcataa aaattaaagt gccctttatt
9551 aactagtcgt aattatttat atttctatgt tataaaaaaa tcctcatata
9601 ataatataat taatatatgt aatgtttttt ttattttata attttaatat
9651 aaaataatat gtaaattaat tcaaaaaata aatataattg ttgtgaaaca
9701 aaaaacgtaa ttttttcatt tgccttcaaa atttaaattt attttaatat
9751 ttcctaaaat atatatactt tgtgtataaa tatataaaaa tatatatttg
9801 cttataaata aataaaaaat tttataaaac atagggggat ccatgagtaa
9851 aggagaagaa cttttcactg gagttgtccc aattcttgtt gaattagatg
9901 gtgatgttaa tgggcacaaa ttttctgtca gtggagaggg tgaaggtgat
9951 gcaacatacg gaaaacttac ccttaaattt atttgcacta ctggaaaact
10001 acctgttcca tggccaacac ttgtcactac tttcggttat ggtgttcaat
10051 gctttgcgag atacccagat catatgaaac agcatgactt tttcaagagt
10101 gccatgcccg aaggttatgt acaggaaaga actatatttt tcaaagatga
10151 cgggaactac aagacacgtg ctgaagtcaa gtttgaaggt gatacccttg
10201 ttaatagaat cgagttaaaa ggtattgatt ttaaagaaga tggaaacatt
10251 cttggacaca aattggaata caactataac tcacacaatg tatacatcat
10301 ggcagacaaa caaaagaatg gaatcaaagt taacttcaaa attagacaca
10351 acattgaaga tggaagcgtt caactagcag accattatca acaaaatact
10401 ccaattggcg atggccctgt ccttttacca gacaaccatt acctgtccac
10451 acaatctgcc ctttcgaaag atcccaacga aaagagagac cacatggtcc
10501 ttcttgagtt tgtaacagct gctgggatta cacatggcat ggatgaacta
10551 tacaaataaa tggatcccgt ttttcttact tatatattta taccaattga
10601 ttgtatttat aactgtaaaa atgtgtatgt tgtgtgcata tttttttttg
10651 tgcatgcaca tgcatgtaaa tagctaaaat tatgaacatt ttattttttg
10701 ttcagaaaaa aaaaacttta cacacataaa atggctagta tgaatagcca
10751 tattttatat aaattaaatc ctatgaattt atgaccatat taaaaattta
10801 gatatttatg gaacataata tgtttgaaac aataagacaa aattattatt
10851 attattatta tttttactgt tataattatg ttgtctcttc aatgattcat
10901 aaatagttgg acttgatttt taaaatgttt ataatatgat tagcatagtt
10951 aaataaaaaa agttgaaaaa ttaaaaaaaa acatataaac acaaatgatg
11001 ttttttcctt caatttcggg taccgagctc gaattcaacc tggttgatct
11051 tgccagtagt ca"
Restriction sites to linearize plasmid ApaI, KspI
Selectable marker used to select the mutant parasitetgdhfr
Promoter of the selectable markerpbdhfr
Selection (positive) procedurepyrimethamine
Selection (negative) procedureNo
Additional remarks genetic modificationThe gfp gene has been integrated into the genome by single cross-over integration. Therefore the possibility exists of reversion to the wild-type genotype by removal of the integrated DNA construct. In this mutant multiple copies (2-3) of the gfp gene are integrated into the small subunit ribosomal rna gene (c-type unit). No gene model is yet available for this integration locus!
Additional remarks selection procedure
Other details transgene
Promoter
Gene Model of Parasite PBANKA_1133300
Gene Model P. falciparum ortholog PF3D7_1357100
Gene productelongation factor 1-alpha
Gene product: Alternative nameeef1a
Primer information details of the primers used for amplification of the promoter sequence  Click to view information
Primer information details of the primers used for amplification of the promoter sequence  Click to hide information
Sequence Primer 1
Additional information primer 1
Sequence Primer 2
Additional information primer 2
3'-UTR
Gene Model of Parasite PBANKA_0719300
Gene productbifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase, putative
Gene product: Alternative namedhfr/ts
Primer information details of the primers used for amplification the 3'-UTR sequences  Click to view information
Primer information details of the primers used for amplification the 3'-UTR sequences  Click to hide information
Sequence Primer 1
Additional information primer 1
Sequence Primer 2
Additional information primer 2
Insertion/Replacement locus
Replacement / InsertionInsertion locus
Gene Model of Parasite Not available
Gene productNot available
Gene product: Alternative namesmall subunit ribosomal rna gene (c-type unit)
Primer information details of the primers used for amplification of the target sequences  Click to view information
Primer information details of the primers used for amplification of the target sequences  Click to hide information
Sequence Primer 1
Additional information primer 1
Sequence Primer 2
Additional information primer 2
Sequence Primer 3
Additional information primer 3
Sequence Primer 4
Additional information primer 4